Reklamacije i garancija

SAOBRAZNOST ROBE I NEDOSTACI

Prilikom prijema robe pregledajte robu i proverite njenu saobraznost sa naručenom, i istaknite postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od 2(dve) godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu, ovlašćenom licu kururske službe ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje prodavac odgovara, na prava kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osim ako je u skladu sa ovim zakonom ugovoreno drugačije.

 

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

Troškove vraćanja robe i novca snosite samostalno, sem u slučajevima kada dobijete neispravan ili pogrešan proizvod. Obavezno proverite sastav paketa pre preuzimanja robe od kurirske službe!

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju. U suprotnom nećemo primiti paket.

Imate pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu ili državinu lica koje ste Vi ovlastili za prijem robe.

Na našem sajtu imate Obrazac za odustajanje od kupovine. U slučaju odustanka, dužni ste da vratite primljenu robu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja. Mi ćemo Vam vratiti primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana raskida ugovora.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada nam je saopštena izjava o raskidu.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u sučajevima predviđenim članom 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacije

Ukoliko ste robu kupili u našoj web prodavnici kobrasport.rs ,reklamacije se vrše na sledeće načine:

-Podnošenjem zahteva za reklamaciju I popunjavanjem reklamacionog lista koji saljete na sledecu e-mail adresu:  shop@kobrasport.rs

-Donosenjem artikla u u nase maloprodajne prostorije gde ce te podneti zahtev za reklamaciju.

-U slucaju da je roba prljava ili je ne adekvatno zapakovana,

Kobra Sport DOO sa punim pravom odbija reklamacije na takvu robu.

 

Rok za podnošenje reklamacije je 6 meseci od datuma kupovine.

Rok za resavanje reklamacije je 15-30 dana od trenutka podnosenja iste.

Zamene

Da bi se izvršila zamena,od Vas se traži da popunite”Obrazac za odustanak ugovora” I da artikal posaljete zajedno sa fiskalnim racunom na adresu Dimitrija Tucovica 93 Uzice.

Obrazac morate poslati na sledecu e-mail adresu:

shop@kobrasport.rs

Zamena se moze izvršiti samo ako je artikal vraćen u ispravnom I nekorišćenom stanju.

Rok za zamenu artikla je 14 dana od datuma preuzimanja proizvoda od strane kupca u skladu za zakonom.

Troskove zamene robe snosi kupac u oba smera,osim u slučajevima kada kupac dobije pogresan ili neispravan proizvod.